Hakkında

TÜBİTAK 3501 PROGRAMI

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi Projesi

Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretimi yaygın olarak üniversitelerin bünyelerinde gerçekleştirilmektedir. Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) bu alanda başı çekmektedir. Yurtdışında ise bu konudaki koordinasyon Yunus Emre Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır. Başbakanlık tarafından 2009 yılında dünya genelinde Türkiye Türkçesinin öğretimi için kurulan Yunus Emre Enstitüsü (2009) ve Yurtdışı Türkler Başkanlığının (2014) istatistiklerine göre özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika coğrafyasında Türkiye Türkçesini öğrenmeye dair bir talep söz konusudur. Bu bağlamda Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğretimini çeşitli ülkelerde yüz yüze eğitimlerle yürütmektedir ancak dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenim ihtiyacını yüz yüze eğitim yoluyla karşılamak ve Türkçe öğrenmek isteyen her bir bireye bu yolla ulaşabilmek güçtür. Bu noktada uzaktan öğretim bir alternatif çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır; fakat etkili uzaktan öğretim sistemlerinin oluşturulabilmesi için gerekli olan Türkçe öğretim standartları henüz oluşmuş değildir. Ayrıca Türkçe öğreten merkezler tarafından talep edilmekle birlikte bireysel farklılıkları ve öğrenen hazırbulunuşluğunu dikkate alan içerik yapılandırmaları bulunmamaktadır. Bu bağlamda projenin amacı; Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak öğretiminde öğrenen hazırbulunuşluğuna göre farklılaşan içerik sunan uzaktan öğretim sisteminin geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesidir.

Proje yabancı dil öğretim basamaklarından “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde yer alan A1 düzeyi ile sınırlıdır. Proje kapsamında A1 kurunu tamamlayan bir öğrenenin; günlük yaşamdaki en temel ihtiyaçlarını karşılayabilme, kendini tanıtabilme, karşısındakinin tanıtımını anlayabilme, ülkesini, uyruğunu, mesleğini, söyleyebilme ve anlayabilme, ülkenin para birimini, yiyecek adlarını, yakın çevresindeki nesnelerin adlarını kullanabilme, alfabedeki seslerin ayrımını yapabilme ve konuşmalarında kullanabilme, sayıları günlük hayatta ihtiyacı olduğunda kullanabilme ve ulaşım faaliyetleri sırasında Türkçeyi kullanabilmesi beklenmektedir.

Proje ile ilk defa Türkçenin dünya genelinde öğretilmesinde bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ve öğrenenin hazırbulunuşluğuna göre farklılaşan bir uzaktan öğretim sistemi oluşturulacaktır. Geliştirilen sistem sayesinde bireysel farklılıkları dikkate alan, zamandan ve mekândan bağımsız bir Türkçe öğrenme içeriği hazırlanmış olacaktır. Bu bağlamda projenin örnek teşkil ederek model olacağı ve Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretilmesi konusunda alandaki mevcut eksiği kapatma yönünde katkı sağlayacağı öngörülmektedir.