Türkçenin Yabancı Dil Olarak Farklılaştırılmış Uzaktan Öğretimi Projesi

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi özellikle 2000’li yıllardan sonra yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türkçe ile ilgili çalışmalarını Yurtdışı Türkler Başkanlığına (YTB) devretmesi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün kurulmasıyla birlikte Türkçe dünya çapında öğretilen diller arasında yer almaya başlamıştır. Gerek Türkiye’de eğitim almak isteyen bireyler gerek Türk işverenleriyle iletişime geçmek isteyen kurum ve kuruluşlar gerekse turistik amaçla Türkiye’ye gelmek isteyenler Türkçe öğrenmek için çeşitli arayışlara girmiştir.

Yaşar Üniversitesi himayesinde hazırlanan ve Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi katkılarıyla yürütülen Temel Düzey A1 Uzaktan Türkçe Öğrenme Sistemi “Türkçe Öğreniyorum” ile; Türkiye’ye eğitim ve seyahat için gelmek isteyenlere, Türkiye ile işbirliği yapmak isteyenlere -ücretsiz olarak- temel seviyede Türkçe öğrenme imkanı sunulmaktadır.

Türkçe Öğreniyorum, TÜBİTAK 3501 Programı kapsamında 115K270 kodu ile desteklenen “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Farklılaştırılmış Uzaktan Öğretimi” Projesi kapsamında geliştirilmiştir. Projenin amacı, Türkçenin dünya genelinde öğretilmesinde bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ve öğrenenin hazırbulunuşluğuna göre farklılaşan bir uzaktan öğretim sistemi oluşturulmasıdır. Proje yabancı dil öğretim basamaklarından “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde yer alan A1 düzeyi ile sınırlıdır.

Türkçe Öğreniyorum, Uyarlanabilir Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (Adaptive Massive Open Online Course) şeklinde tasarlanmıştır. Açık ve uzaktan eğitim felsefesine uygun olarak geliştirilmiştir. Türkçe öğretiminde -gramer temelli bir dil öğretimi anlayışından sıyrılıp- işlevsel dil öğretimi anlayışını benimsemiştir. İçerikleri, Yunus Emre Enstitüsü ve TÖMER’lerin içerikleri ile uyumludur. Bu bağlamda Türkçe Öğreniyorum sisteminde 53 bölüm, kurallar sözlüğü, kelime sözlüğü, forum ve sanal toplantı uygulaması bulunmaktadır. Her bölümde ders anlatım videosu, gerçek yaşamla konuyu ilişkilendiren drama videosu, dinleme, yazma, telaffuz ve okuma etkinliklerinin yanı sıra oyunlar yer almaktadır. Sistemde İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca dil desteği sunulmuştur.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek veya öğretmek isteyen herkes ücretsiz olarak https://turkish.yasar.edu.tr adresinden kayıt olarak bu sistemi kullanabilir.


Proje Broşürleri/Project Brochures

Web

Türkçe | English

Baskı/Print

Türkçe | English